Diagram znázorňující logiku pracovních balíčků

Tento pracovní balíček obsahuje organizaci, řízení a vedení zdrojů k dosažení cílů popsaných v jednotlivých balíčcích.

» more

Kvalita a cena optimalizace komponent

» more

Optimalizace procesu, včetně technologie membránové stanice se zaměřením na snižování spotřeby energie a zvyšování intervalu pro manuální / chemické čištění v závislosti na životnosti membrán a komponentů.

» more

Optimalizace a analýza pro efektivnější výrobu a údržbu.

» more

Budou instalovány tři rozdílné demonstrační systémy.Systémy budou sledovány a její výsledek bude mít zásadní význam pro marketing a využívání v pozdějších aplikacích.

  • Recyklace šedé vody v rodinném domě
  • Recyklace šedé vody pro bytové domy
  • Recyklace vody z ČOV
» more

Reklama­ap­T­ing AP­pro­ved tech­ne­hle­gy na DIF­fe­pronájem re­qui­re­davky, jako je např en­han­CED úroveň BOD, spe­nanční reklama­di­ti­ves (např mi­ne­RAL, olej) nebo hig­Její průtok ap­p­Li­ca­ti­ons v oblasti čistých dis­v­FEC­ce ex­er­ci­SES.

» more
  • Layman's report
  • Ekologické posouzení AQUALOOP systému
» more

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» more

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» more

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» more

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» more
 

Information

ContactSitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Germany