V Evropě i mimo ni se poptávka po vodě pro bytové a průmyslové využití neustále zvyšuje. Vytvořila se tak díra na trhu v segmentu, který není moc prozkoumaný a to trh s opětovným znovuvyužitím vody.Systém schopný recyklovat vodu na vysokou kvalitu za přiměřené náklady (výrazně pod cenou pitné vody) je udržitelný a ekologický. Tímto systémem lze čelit výzvám nedostatku kvalitní pitné vody.

ivace produkující bezmikrobiální vysoce kvalitní upravenou vodu a to bez ohledu na to, zda vstupní voda pochází z šedé vody z domů, vytékající z čistíren odpadních vod nebo povrchových vod.Recyklace vody a tepla v jednom ušetří více než 50% nákladů na vodu a 15% spotřeby tepla v široké škále aplikací, jako jsou rodinné domy, hotely, kempy, komerční a veřejné budovy, průmyslové komplexi a další. AQUALOOP formuluje novou vizi v oboru recyklace vody směrem k očekávaným standardům domácností a bytových domů.

Instalační souprava AQUALOOP se skládá ze šesti částíZákladní komponenty jsou inovativní a multifunkční. Mechanické předčištění, inovativní a kompaktní membránová stanice,patentovaná membrána a výměník tepla. Mohou být snadno sestaveny a modifikovány v závislosti na kvalitě přítoku vody a na stavu stávajících nádrží, tak aby systém byl kompaktní. Technologie a koncepce má nízké nároky na údržbu, kdy je klient sám schopen systém obsluhovat. Nastavení regionální spolupráce s místními výrobci nádrží snižuje náklady na přepravu na minimum ve srovnání s dodávkou kompletních systémů.

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» more

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» more

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» more

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» more
 

Information

ContactSitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Germany