Technický popis včetně stavu vývoje

AQUALOOP je prezentován jako zcela nový a inovativní výrobek sloužící k opětovného využití vody včetně tepla ve stejnou dobu.Zdroje mohou být šedé vody ze sprch stejně tak z koupelen a praček, nebo z odtoku malých čistíren odpadních vod (ČOV) nebo povrchových vod, jako je dešťová voda, nebo říční voda (bez recyklace tepla).

AQUALOOP water recycling and heat reclamation at the same time

Mit dem AQUALOOP Einbausatz als Basis-Komponente, und lokalen Standardkomponenten wie Tanks, Rohrleitungen und Wasserversorgungseinheiten, können viele Unternehmen in der EU jetzt professionelle vollständige Wasserwiederverwendungssysteme mit Wärmerückgewinnung für viele Anwendungen ohne teure und Projekt basierte Planung und Bauaufwand erstellen.

complete water reuse system with AQUALOOP installation kit

Těchto šest modulárních prvků musí být spojeny požadovaným způsobem tak aby komponenty splňovali požadavek na kvalitu přitékající vody a to až do 200 mg BSK/ l (biologická spotřeba kyslíku), a množství vody do 40.000 l / den, a tím pokrýt spoustu aplikací.

AQUALOOP installation kit, main components

Inovativní, nový patentovaný filtr mechanických nečistot odstraní hrubé nečistoty a nerozpuštěné částice na filtračním koši. Zpětná klapka zabraňuje zpětnému toku vody a vnikání zvířat a hmyzu do nádrže. V případě nátoku většího množství vody jsou zároveň odsávány i usazené nečistoty na dně nádrže pomocí sací hadice. Je-li dosaženo maximální hladiny, voda přetéká přes integrované sběrače, a tím čistí plovoucí nečistoty (pěna, tuk, olej) z hladiny. Biodegradace se provádí bakteriemi v provzdušněné fluidním loži na nosičích biomasy.

Inovativní, nová a patentově chráněná membránová stanice umožňuje montáž několika membrán. Čerpadlo permeátu, čerpadlo zpětného proplachu, nádržka zpětného proplachu včetně možnosti připojení vzduchu. Všechny tyto komponenty jsou integrovány v membránové stanici. Membránová stanice může být flexibilně vybavena až šesti membránami, v závislosti na požadovaném množství vody, které se filtruje. Může být použito i více membránových stanic paralelně a to v případě, že je požadován větší průtok než je možný přes jednu membránovou stanici. Každá membránová stanice obsahuje plně automatický systém řízení čerpání a provzdušňo vání.

Dmychadlo slouží současně k čištění membrány a dodávce vzduchu k čištění vody. Patentované nové membrány jsou jádrem procesu úpravy vody. Membrány mají speciální dutá vlákna a jsou navrženy tak, aby efektivně nepropouštěli bakterie a viry. Unikátní konstrukce poskytuje výhody po celou dobu životnosti a umožňuje bezproblémovou údržbu. Kompaktní, inovativní jednoduchá tepelný výměník slouží k předehřevu teplé užitkové vody. Tepelný výměník je umístěný přímo v nádrži s membránovou stanicí. Toto řešení využívá teplo obsažené v zásobní nádrži. To umožňuje jednoduchou údržbu (chemicky odolný povrch se speciálním nano nátěrem). Nerezové provedení a plastová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.

Z několika dílů si zákazníci mohou sestavit systémy opakovaného použití vody pro více aplikací: Recyklace šedé vody - méně znečištěné vody ze sprch, van, umyvadel a pračkek jsou shromažďovány a upraveny pro opětovné použití na splachování toalet, zalévání zahrady a jako voda provozní. Teplota vody umožňuje efektivní využití tepelného výměníku. Membránová sanice může být velice jednoduše nainstalována do stávajících nádrží.

Mechanické předčištění a nosiče biomasy nejsou povinnou výbavou celého systému. recyklovaná voda i teplo najdou svoje využití i v rodinných domech. Nová technologie umožňuje produkci velice kvalitní nezávadné vody bez bakterií jak z vody šedé, tak i z vody z povrchové, dešťové vody, podzemní vody, jezer či řek. V těchto případech je recyklace tepla ekonomicky nevhodná.

AQUALOOP flowchart

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» more

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» more

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» more

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» more
 

Information

ContactSitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Germany