Environmentální a ekonomické přínosy

Do dvou let od ukončení projektu budou realizovány tyto výstupy: Instalace 820 AQUALOOP systémů pro rodinné domy a 355 komerčních budov, více než 300.000 m³ uspořená pitné vody, 2,100 MWh elektrické energie. AQUALOOP musí mít návratnost investic pro koncové uživatele komerčních budov méně než 10 let při uvažované ceně vody 2,5 €. BOO dodavatelé musí mít návratnost investic více než 10%.

Značné přínosy pro životní prostředí ve srovnání s dnešním stavem:

  • Úspory vody:50% spotřeby pitné vody
  • Snížení emisí CO2: ca.o 30% nižší spotřeba energie
  • Rekuperace energie: > 8 kWh / m³ v šedé vody a opětovné využití odpadních vod
  • Chemická redukce: ca.98% snížení chemických látek
  • Likvidace odpadu: není nutné

 

example for grey water treatment unit

Ekonomická udržitelnost (včetně nákladů a výnosů)

Životní cyklus systému AQUALOOP se odhaduje za 20 let.Dobu návratnosti závisí na cenách vody v zemi instalace. Ekonomický přínos AQUALOOPu mohou být vyjádřeny v ceně za m³ vody poskytované systémem AQUALOOP. Tato cena zahrnuje celkové náklady na materiál, instalaci a celkového počtu provozních nákladů, jako je údržba, pravidelné náhradních dílů, spotřeby energie a výroby energie ze strany výměníku tepla. Následující tabulka zobrazuje nejvýznamnější přínosy:

Cena za m³ AQUALOOP vody:

AQUALOOP systém pro rodinný dům (4 PE) 4,00 €
AQUALOOP System für Gewerbliche Systeme (36 PE) 1,00 €

Credit/debit interest not considered

Return-on-Investment (ROI) Build-Own-Operate-Contractor (BOO):

Preis für Trinkwasser pro m³ 2 4 6
ROI AQUALOOP System für ein Einfamilienhaus (4 PE) - - 3 %
ROI AQUALOOP System für Gewerbliche Systeme (36 PE) 4 % 15 % 26 %

Credit/debit interest not considered

Mit einem Wasserpreis von mindestens 3 € ist das BOO-Business-Konzept sehr attraktiv. Dies kann wesentlich dazu beitragen, das AQUALOOP System einzusetzen.

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» more

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» more

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» more

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» more
 

Information

ContactSitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Germany